Hvad lærer du?

 

1 Træning og teknik

Vi fordyber os i stillinger (asana), åndedrætsteknikker (pranayama) og yogaens andre elementer (fx. udrensningsteknikker (kriyas), meditation, visualiseringer mm.) ved selv at praktisere dem. Ved hver mødegang laver vi yoga sammen, så du kan mærke det, vi arbejder med, på egen krop.

Hånd i hånd med praksis går teknik: Evnen til at analysere og dekonstruere stillingerne. Vi analyserer de væsentligste stillinger ned i deres mindste detalje, så du får en klar forståelse for de forskellige elementer, som er på spil i en hvilken som helst yogastilling.

2. Metode

At undervise yoga handler om at observere og kommunikere. Som yogalærer har du mulighed for at kommunikere på mange niveauer: Du lære at give mundtlige instruktioner, kommunikerer gennem bevægelse og lave forskellige hands-on justeringer. Og du vil lære forskellige principper for at opbygge sekvenser af stillinger til et færdigt yogaprogram.     


3. Anatomi, fysiologi og andre teorier om kroppen

Vi vil teoretisk og praktisk undersøge og afdække kroppen fra forskellige vinkler. Dels vil vi forholde os til den klassiske, vestlige anatomi og fysiologi, og se på, hvordan de forskellige øvelser påvirker muskler, sener, nervesystem osv. Du vil også blive introduceret til yoga’ens eget landkort over kroppen med udgangspunkt i fx. chakrasystemet, nadis & prana


4. Yoga filosofi

For at forstå kernen i yogasystemet, vil vi fordybe os i de klassiske tekster (fx. Yogasutra, Baghavad Gita mfl.). At forstå yogaens historie, filosofi og psykologi er noget af det, som kan være med til at gøre yoga til mere og andet end avanceret gymnastik. Og det er samtidig et vigtigt aspekt, hvis du vil tage den dybe visdom, som ligger i yogatraditionen med ud i hverdagens almindelige liv.    


5.     Praksis

Det hele falder tilbage på din egen erfaring, hvilket vil sige  din egen asanapraksis, pranayamapraksis og meditationspraksis. Og det at du undersøger og gøre dig erfaringer med yoga og meditation undervejs.

Dit eget bidrag til uddannelsen vil i høj grad være de refleksioner, du gør dig over din egen praksis undervejs. Vi ønsker et rum, hvor alle undervejs kan og vil  bidrage med spørgsmål, undren, lytten og åbenhed.


6. Eksamen

Som deltager på uddannelsen, modtager du et deltagerbevis – eller, hvis du ønsker det, et eksamensbevis. For os betyder eksamen, at vi mødes med dig som underviser, så du får mulighed for at vise os den viden og erfaring, du har tilegnet dig på uddannelsen, og så vi får mulighed for at give dig et sidste ord med på vejen i forhold til dine forcer og udfordringer. Og så vi kan hjælpe dig til at finde en retning for, hvordan du som yogalærer kan komme videre med din udvikling. For det slutter aldrig - heller ikke selvom man går til eksamen.

HJEMMEARBEJDE

Ved hver undervisningsgang får du udleveret det yogaprogram, som vi fordyber os i i undervisningen. Det kan du arbejde med derhjemme indtil næste gang og på den måde forankre det, du lærer, i dine egne erfaringer.